Usługi instalacyjne

Wykonujemy montaż, konserwację,
remonty, naprawy instalacji:

elektrycznych, odgromowych, teletechnicznych, alarmowych, 
sygnalizacji pożaru, automatyki i sterowania przemysłowego, nadzoru GSM.

Stacje transformatorowe, SN

Kompleksowa obsługa stacji transformatorowych w zakresie:
- badania odbiorcze, pomontażowe, okresowe,
- przeglądy konserwacyjne,
- badania okresowe osprzętu BHP.

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary:
- instalacji elektrycznych,
- maszyn i urządzeń,
- kabli niskiego i średniego napięcia,
- transformatorów energetycznych.

Dozór energetyczny

Prowadzenie eksploatacji i dozoru instalacji, urządzeń energetycznych
w imieniu właściciela lub zarządcy

Doradztwo i szkolenia

Podpowiadamy naszym klientom możliwości efektywniejszego wykorzystania energii
Szkolenia dla służb utrzymania ruchu, jak również instalatorów, elektryków

Prowadzimy szkolenia dla służb utrzymania ruchu, jak również instalatorów, elektryków w zakresie prowadzenia eksploatacji, dozoru instalacji i urządzeń energetycznych.

Tematyka  i zakres szkoleń ustalany jest według zapotrzebowania klienta.

 Organizujemy cykliczne szkolenia pt:

„Praktyczne prowadzenie prac kontrolno pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych w świetle najnowszych przepisów.”

Uczestnikom szkolenia oferujemy przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych. Liczba miejsc dla uczestników została optymalnie dobrana pod kątem pracy grupowej i indywidualnej w części praktycznej, tak aby prowadzący miał możliwość bezpośredniej pracy z każdym z uczestników. Dodatkowym atutem naszego szkolenia jest 12 letnie praktyczne doświadczenie prowadzącego jak również profesjonalna baza laboratoryjno sprzętowa.  Oferujemy Państwu wysoki poziom szkolenia, dokładając wszelkich starań aby zdobyta wiedza i umiejętności były pomocne w codziennej pracy zawodowej.