Usługi instalacyjne

Wykonujemy montaż, konserwację,
remonty, naprawy instalacji:

elektrycznych, odgromowych, teletechnicznych, alarmowych, 
sygnalizacji pożaru, automatyki i sterowania przemysłowego, nadzoru GSM.

Stacje transformatorowe, SN

Kompleksowa obsługa stacji transformatorowych w zakresie:
- badania odbiorcze, pomontażowe, okresowe,
- przeglądy konserwacyjne,
- badania okresowe osprzętu BHP.

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary:
- instalacji elektrycznych,
- maszyn i urządzeń,
- kabli niskiego i średniego napięcia,
- transformatorów energetycznych.

Dozór energetyczny

Prowadzenie eksploatacji i dozoru instalacji, urządzeń energetycznych
w imieniu właściciela lub zarządcy

Doradztwo i szkolenia

Podpowiadamy naszym klientom możliwości efektywniejszego wykorzystania energii
Szkolenia dla służb utrzymania ruchu, jak również instalatorów, elektryków

Energia elektryczna jest jednym z głównych kosztów utrzymania budynków oraz procesów produkcyjnych.

Podpowiadamy naszym klientom możliwości efektywniejszego jej wykorzystania. Mniejsze zużycie energii to mniejsze koszty, niekiedy niewielkie nakłady inwestycyjne pozwalają osiągnąć wymierne oszczędności.

Możliwości oszczędzania energii jest tyle ile jej kierunków zużycia.