Usługi instalacyjne

Wykonujemy montaż, konserwację,
remonty, naprawy instalacji:

elektrycznych, odgromowych, teletechnicznych, alarmowych, 
sygnalizacji pożaru, automatyki i sterowania przemysłowego, nadzoru GSM.

Stacje transformatorowe, SN

Kompleksowa obsługa stacji transformatorowych w zakresie:
- badania odbiorcze, pomontażowe, okresowe,
- przeglądy konserwacyjne,
- badania okresowe osprzętu BHP.

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary:
- instalacji elektrycznych,
- maszyn i urządzeń,
- kabli niskiego i średniego napięcia,
- transformatorów energetycznych.

Dozór energetyczny

Prowadzenie eksploatacji i dozoru instalacji, urządzeń energetycznych
w imieniu właściciela lub zarządcy

Doradztwo i szkolenia

Podpowiadamy naszym klientom możliwości efektywniejszego wykorzystania energii
Szkolenia dla służb utrzymania ruchu, jak również instalatorów, elektryków

Usługa polegająca na prowadzeniu eksploatacji i dozoru instalacji, urządzeń energetycznych w imieniu właściciela lub zarządcy.

Zakres świadczenia usługi jest zawsze indywidualnie ustalany z klientem i dopasowany do charakteru prowadzonej działalności.

Usługa jest dedykowana dla przedsiębiorstw, które nie posiadają rozbudowanych struktur utrzymania ruchu, jest również doskonałym uzupełnieniem audytorskim w zakresie nadzoru nad infrastrukturą energetyczną dla dużych zakładów przemysłowych.

Wychodzimy na przeciw potrzebom klienta w zakresie obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.